Dziecko z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej w grupie – podstawy teoretyczne i sposoby obserwacji pod kątem zaburzeń SI (część I)

Newsletter

Dziecko z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej w grupie – podstawy teoretyczne i sposoby obserwacji pod kątem zaburzeń SI (część I)

Integracja sensoryczna jest procesem neurobiologicznym, dzięki któremu wrażenia zmysłowe płynące z otoczenia i własnego ciała umożliwiają wykonywanie określonych czynności. Napływanie informacji pochodzących ze zmysłów w sposób niewłaściwie zorganizowany, uwidacznia się w postaci problemów w życiu codziennym, a także w trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem. Zaburzenia integracji sensorycznej często współwystępują z innymi zaburzeniami, np. ADD, ADHD czy całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi w grupie i chcą poznać metody obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym z nastawieniem na wykrycie zaburzeń procesów SI. Zapraszamy nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, wychowawców żłobkach i klubikach malucha, logopedów i specjalistów pracujących z dziećmi, a także studentów pedagogiki i psychologii.

Cel szkolenia:

  • Przygotowanie uczestników do samodzielnej obserwacji dzieci pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej

 

Korzyści dla uczestników:

  • Poznanie i przećwiczenie zabaw rozwijających zmysły
  • Zdobycie aktualnej wiedzy na temat zaburzeń sensorycznych i ich wpływu na rozwój dziecka
  • Nabycie umiejętności korzystania z arkusza obserwacyjnego i wyciągania wniosków z obserwacji

 

Szkolenie trwa 4 godziny i składa się z dwóch części. W pierwszej części będą przedstawione podstawy teoretyczne metody integracji sensorycznej oraz deficytów w zakresie rozwoju sensorycznego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zaburzeniom rozwoju mowy i komunikacji w kontekście procesów integracji sensorycznej. Zostaną zaprezentowane ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy logopedycznej. W drugiej części szkolenia omówione będą konkretne zachowania dzieci oraz zaprezentowany zostanie arkusz obserwacyjny stworzony specjalnie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, służący jako narzędzie do wykrywania zaburzeń SI u dzieci.

Program szkolenia:
Część pierwsza

 1. Wprowadzenie do teorii SI:
  • - założenia teorii
  • - podstawowe układy sensoryczne
 2. Rodzaje zaburzeń procesów SI
 3. Zaburzenia i opóźnienia rozwoju mowy w ujęciu teorii SI
 4. Dziecko z zaburzeniami procesów SI w grupie przedszkolnej/klasie szkolnej:
  • - wpływ zaburzeń procesów SI na codzienne funkcjonowanie dziecka
  • - problemy w nabywaniu technik szkolnych, problemy z koncentracją uwagi, nadruchliwość, nadaktywność, zachowania agresywne – objawy, przyczyny
 5. Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dziecka z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej
 6. Prezentacja pomocy rozwijających zmysły (zabawki itp.)

 
Część druga
Wczesne wykrywanie deficytów sensorycznych u przedszkolaka

 1. Gdy „coś” nas niepokoi: charakterystyczne zachowania dzieci z problemami w zakresie integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej/klasie szkolnej:
  • - podczas zabaw grupowych
  • - podczas pracy przy stoliku
  • - podczas posiłków i czynności samoobsługowych
 2. Arkusz obserwacyjny pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej dla nauczycieli przedszkolnych/ nauczania zintegrowanego:
  • - omówienie arkusza
  • - prezentacja prób
  • - wnioski wynikające z arkusza
 3. Sposoby i techniki pomocy dziecku z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej
 4. Diagnoza i terapia: wyjaśnienie pojęć, przykładowa diagnoza

 

Prowadzący: Elżbieta Szmigielska-Narbutt
 


Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Termin szkolenia: wkrótce
Miejsce: wkrótce
Cena: 190 zł (cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)
Ilość miejsc: do 14 osób w grupie

 

Zapisz się na szkolenie!

 

Zapraszamy do kontaktu: +48 508 430 897 lub szkolenia@neuroakademia.pl